barnhand i vatten.
Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Dopet är en högtid som är förknippad med stor glädje och är öppet för alla, för små barn såväl som för vuxna. Dopet är vägen in i den kristna gemenskapen.

Genom århundradena har människor kommit till kyrkan med sina barn, för att de skall döpas, konfirmeras, få undervisning, och för att barnet skall få del av allt det som församlingen kan erbjuda. I våra församlingar vill vi i dopet dela både er glädje och tacksamhet över det lilla barnet och den oro som föräldrar ibland känner inför framtiden. Det finns ingen övre eller nedre åldersgräns och det är aldrig för sent för att döpas.

Boka dop - så här gör ni

Ring pastorsexpeditionen på tfn. 0303-669 60 under telefontiden 10-12 på vardagar och boka dopet. Ni är välkomna att döpa ert barn hos oss även om ni tillhör en annan församling. Från och med september 2018 erbjuder vi dop på lördagar jämna veckor i Solberga, Jörlanda och Hålta kyrkor. På söndagar erbjuder vi att fira dop i ordinarie gudstjänst. 

Läs gärna vår doppastoral - vår handlingsplan för dop i Solberga pastorat.

 

Gud har en famn, en stor stor famn och där han sluter in vart barn som döps i Jesu namn Han säger: Du är min.

Psalm 381

Inför dopet

I kyrkan är dopet alltid glädje och fest. Det kan göras enkelt, med få förberedelser om man vill eller som en stor fest med hela släkten närvarande.

Kyrkor och mötesplatser

Solberga pastorat har fyra kyrkor. Heliga rum för bön och eftertanke, där man kan finna stillhet och ro, och känna historiens vingslag.