Foto: IKON

Någon att prata med

Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

Det kan vara påfrestningar av olika slag som drabbar oss. Övergrepp, en skilsmässa, någon jag älskar dör, mitt barn mobbas, eller arbetslöshet – bara några exempel på svårigheter som man kan möta. En obegriplig ångest, olust, depression eller känsla av meningslöshet är andra exempel.

Vi kan också ställas inför livsval där det känns omöjligt att välja väg eller fundera över om det finns en Gud som bryr sig.

När du behöver tala med någon är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.