Foto: IKON

Någon att prata med

Ibland är livet inte så lätt att leva. Det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Våra präster och diakoner är utbildade lyssnare med tystnadsplikt. Välkommen att kontakta oss.

Det kan vara påfrestningar av olika slag som drabbar oss. Övergrepp, en skilsmässa, någon jag älskar dör, mitt barn mobbas, eller arbetslöshet – bara några exempel på svårigheter som man kan möta. En obegriplig ångest, olust, depression eller känsla av meningslöshet är andra exempel.

Vi kan också ställas inför livsval där det känns omöjligt att välja väg eller fundera över om det finns en Gud som bryr sig.

När du behöver tala med någon är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

 

Präster i Solberga pastorat

Prata med oss om allt mellan himmel och jord. Vi är utbildade lyssnare och vana att prata om livets ljusa och mörka stunder. Du kan också boka ett enskilt samtal med någon av oss.

Diakoner i Solberga pastorat

Som diakoner finns vi mitt i församlingen och har ansvar för kyrkans sociala arbete. Söker du efter en plats i tillvaron, har det svårt och vill ha någon att prata med? Ring oss!

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.

Leva vidare-grupp

När man förlorar någon, som står mycket nära, kan det kännas som en hjälp och ett stöd att tillsammans med andra sörjande samtala om och dela det som hänt.

Kyrkans sociala arbete - diakoni

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är kristen tron omsatt i praktisk handling. För oss innebär det omsorg om medmänniskan i livets olika situationer - kyrkans utsträckta hand till alla som behöver hjälp.

Kontakta oss

Vill du boka ett dop, gifta dig, prata med en präst? Har du frågor om gravar eller undrar något om vår verksamhet? Välkommen att höra av dig till oss!