Minneslund vid Jörlanda kyrkogård
Foto: Karin Wenzelberg

Jörlanda kyrkogård

Jörlanda kyrkogård har troligen använts som begravningsplats ända sedan medeltiden. Den första kyrkan byggdes någon gång mellan 1100-1520-talet.

  • 1826 konstateras på sockenstämman att det är oordning på kyrkogården, i samband med kyrkans utvidgning och reparation har gravar grävts upp ”härs och tvärs”. I den framtida planeringen ingår att ordna upp gången från portarna till kyrkodörrarna, att begrava efter linjer samt att på södra sidan anlägga en slät plan och gång som grusas.
  • 1834 bortsprängdes en stor sten på kyrkogården, enligt sägnen var det en jätte som slängde dit stenen för att tysta kyrkklockan.
  • 1899 tas beslut om utvidgning utmed södra gränsen.
  • 1901-1902 togs de gamla murade stigportarna över ingångarna till kyrkogården bort och ersattes med grindar.
  • 1941 beslutas om ny utvidgning norr om den gamla kyrkogården som invigs 1946.
  • 1992 upprättas ritningar för en utvidgning av kyrkogården, norr och öster om nya kyrkogården.
  • 1999 anläggs östra kyrkogården.
  • 2006 invigs en minneslund på Östra kyrkogården.

Mausoleum

På kyrkogården finns ett maousoleum som rests till minne av handlanden Edvard Johansson (1852-1933). Endast en grav finns i mausoleet, de övriga släktingarna har begravts på annan ort och fått minnesskrifter på mausoleet. Mausoleet har granitfasad i kvadersten och koppartak. I ovala kalkstensfällt är inskriptionen huggen och förgylld. Entrén består av svartmålade järngrindar. Mausoleet har lokalhistorisk anknytning, är miljöskapande på kyrkogården samt ovanlig på sockenkyrkogårdar.

Vaktmästare i Jörlanda församling:

Marie Johansson

Solberga pastorat

Kyrkvaktmästare, Förman

Jennie Fondén

Solberga pastorat

Kyrkvaktmästare