Minneslund vid Jörlanda kyrkogård
Foto: Karin Wenzelberg

Jörlanda kyrkogård

Jörlanda kyrkogård har troligen använts som begravningsplats ända sedan medeltiden. Den första kyrkan byggdes någon gång mellan 1100-1520-talet.

  • 1826 konstateras på sockenstämman att det är oordning på kyrkogården, i samband med kyrkans utvidgning och reparation har gravar grävts upp ”härs och tvärs”. I den framtida planeringen ingår att ordna upp gången från portarna till kyrkodörrarna, att begrava efter linjer samt att på södra sidan anlägga en slät plan och gång som grusas.
  • 1834 bortsprängdes en stor sten på kyrkogården, enligt sägnen var det en jätte som slängde dit stenen för att tysta kyrkklockan.
  • 1899 tas beslut om utvidgning utmed södra gränsen.
  • 1901-1902 togs de gamla murade stigportarna över ingångarna till kyrkogården bort och ersattes med grindar.
  • 1941 beslutas om ny utvidgning norr om den gamla kyrkogården som invigs 1946.
  • 1992 upprättas ritningar för en utvidgning av kyrkogården, norr och öster om nya kyrkogården.
  • 1999 anläggs östra kyrkogården.
  • 2006 invigs en minneslund på Östra kyrkogården.

Mausoleum

På kyrkogården finns ett maousoleum som rests till minne av handlanden Edvard Johansson (1852-1933). Endast en grav finns i mausoleet, de övriga släktingarna har begravts på annan ort och fått minnesskrifter på mausoleet. Mausoleet har granitfasad i kvadersten och koppartak. I ovala kalkstensfällt är inskriptionen huggen och förgylld. Entrén består av svartmålade järngrindar. Mausoleet har lokalhistorisk anknytning, är miljöskapande på kyrkogården samt ovanlig på sockenkyrkogårdar.

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan pastoratet sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Jörlanda kyrka

Redan 1388 omnämns en kyrka i Jörlanda, förmodligen belägen på samma plats som dagens kyrka och uppförd i slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet.

Hitta hit

Här finner du adresser och telefonnummer till expeditionen, våra kyrkor och församlingshem.