Foto: Karin Wenzelberg

Hålta kyrkogård

Hur länge Hålta kyrkogård använts som begravningsplats går inte att styrka med historiska uppgifter. Troligtvis har platsen varit avsedd för gravplats ända sedan medeltiden. Kyrkogården inhägnas av en stenmur med ingångar i söder och öster.

  • 1851 utvidgas kyrkogården åt norr och öster.
  • 1910 utvidgas kyrkogården åt söder mot Nya landsvägen.
  • 1965 har församlingen tagit i bruk den nya kyrkogården belägen i anslutning till den gamla. Den nya delen blir en sammanhållen gräsyta omgiven av grusgångar. Mot Marstrandsvägen anläggs en stenmur kompletterad av en häck och i den gamla kyrkogårdsmuren tas två öppningar upp. Kyrkogården avgränsas mot skolområdet i nordväst av en kallmurad stenmur lik den gamla. Den nya delen omgärdas inte av en trädkrans.
  • 1968 byggs en magasinbyggnad intill Hålta kyrkogård om till bisättningsrum.
  • 1991 ansöker man om asfaltering av grusgångarna på kyrkogården, vilket avslås från Länsstyrelsen i Göteborg. Asfalt anses vara ett främmande inslag i kulturmiljön.
  • 2005 får kyrkogården hårdgjorda gångar.
  • 2007 renoveras kyrkogårdsgrindarna.

Solur

Mitt på gamla kyrkogården står en solvisare av sten. Den skänktes 1849-54 av J. Rafstedt och hans maka på Gullbringa.


Stiglucka

I västra muren finns en stiglucka från 1700-talet.

Gravskötsel

En kyrkogård är en plats som ger ro och tillfälle till eftertanke för många. Det är därför viktigt att platsen är välskött. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för din grav medan pastoratet sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor. Du som vill kan köpa skötsel av graven, plantering och utsmyckning.

Hålta kyrka

Hålta kyrka uppfördes någon gång på medeltiden mellan 1100 och 1250 i romansk stil. Kyrkan har åtskilliga värdefulla inventarier, och en del så gamla som från medeltiden.

Hitta hit

Här finner du adresser och telefonnummer till expeditionen, våra kyrkor och församlingshem.