Foto: Karin Wenzelberg

Solberga kyrkogård

Den äldsta delen av Solberga kyrkogård är belägen kring kyrkan. Den inhägnas av en stenmur och är betydligt mindre än idag. År 1851 fanns två ingångar till kyrkogården, en i öst och en i söder. Dessa var i form av vitrappade stigportar med trädgrindar från 1700-talet.

 

  • 1867-69 utvidgades kyrkogården åt norr och söder och då revs stigportarna. Entrén i öster murades igen och två nya ingångar upptogs i södra muren.
  • 1905 utvidgas kyrkogården åt väster.
  • 1920-21 görs större arbeten på kyrkogården.
  • 1944-47 genomförs en utvidgning av kyrkogården. Utvidgningen ligger direkt norr om den västra delen av kyrkogårdens äldre del.
  • 1972 beslutas åter om en kyrkogårdsutvidgning som skall genomföras i olika etapper. Året därpå påbörjas anläggningen av nya kyrkogården.
  • 1979 uppförs en ny mur runt den nya kyrkogården.
  • 1996 ansöker församlingen om tillstånd för en minneslund. Den föreslagna minneslunden anordnas i anslutning till gamla kyrkogårdsmuren i nordost.
  • 2003 hårdgjordes gångarna på kyrkogården.
  • 2007 byggs Björksalen – lokal för visning och där borgliga begravningar kan förrättas.