Skolkontakter
Foto: Josefin Casteryd IKON

Skolkontakter

Jörlanda- och Stora Höga-skolan

Daniel Hansson, församlingsassistent, har kontakt med Jörlandaskolan, Stora Höga-skolan och Föräldraföreningen på Stora Höga-skolan.

Under året kör vi Bibeläventyr i klasserna. I berättandets form tar vi oss igenom Bibelns alla böcker. Med hjälp av rörelser, drama och nyckelord, trolleri, rim och rap, leker vi in kunskapen så att eleverna ska kunna tillgodogöra sig fakta och funderingar. Bland annat så rappar vi tio Guds bud och den gyllene regeln - en möjlighet att lära sig och förstå de bud som ligger som grund för en stor del utav vårt lands etiska och moraliska värderingar och lagar. Skulle du vilja lära din klass berättelserna i Bibeln, samtidigt som de får en känsla för hur de hänger ihop? Vi kontaktar alla  klassföreståndare för årskurs 4, men det går självklart bra att höra av sig till oss om du har frågor eller vill veta mer.

 

Skolorna i Kode

Vid advent och påsk kommer vi till skolorna på besök, eller så kommer skolorna till oss. Det är alltid lika roligt att få träffa alla elever på våra skolor i Kode. Vi brukar få se och höra eleverna spela och sjunga.
Vi berättar om vad som händer under de olika högtiderna, med sång, drama, diskussion. I de yngre klasserna har vi ibland ett pyssel.

Vid tragiska händelser går bl a församlingsassistenten till skolorna och bara finns till hands och har samtal med de elever som vill och behöver. 
 
Kantorn går till skolorna och lämnar en psalmbok till alla elever i årskurs 2.