Foto: Frida Larsson

Brudkrona

Det finns möjlighet för dig att låna en brudkrona om du gifter dig i någon av våra kyrkor. Precis som med nattvardssilver ska kronorna användas i "sin kyrka" och lånas vanligtvis inte ut för vigslar på andra platser.

Solberga brudkrona Foto: Frida Larsson
Jörlanda brudkrona Foto: Frida Larsson
Hålta brudkrona Foto: Frida Larsson