Foto: Karin Wenzelberg

Björksalen

Belägen vid Solberga kyrkogård ligger Björksalen. En lokal för visning och där borgeliga begravningar kan förrättas.

Kontakta expeditionen för mer information, tfn. 0303-669 60.

När någon dör

Mötet med döden utgör en av människans svåraste livskriser och ger upphov till frågor. Reaktioner av sorg, saknad, ilska och uppgivenhet är vanliga för alla människor vid avgörande livsförändrande händelser, men sorgen är alltid personlig.

Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdarna i vårt pastorat är vackra och värdiga platser som ger tillfälle till ro och eftertanke. Ett vilorum för de bortgångna och en tillgång för besökande.

Solberga kyrkogård

Den äldsta delen av Solberga kyrkogård är belägen kring kyrkan. Den inhägnas av en stenmur och är betydligt mindre än idag.