Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Medlem

Nära 66 procent av Sveriges befolkning är medlemmar i Svenska kyrkan, det är vi glada för! Är du inte redan medlem är du varmt välkommen att bli det!

Som medlem i Svenska kyrkan: 

 • kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
 • bidrar du bland annat till verksamhet för barn, unga, äldre och ensamma samt möjliggör arbetet med hemlösa, språkcafé, kurser i tro och liv, musik och kultur, samtal för den som är i sorg, familjerådgivning och jourhavande präst 
 • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
 • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.

  Verksamhet för alla
  Varje år finns många av kyrkans över 6,4 miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan till exempel vara i kören, på konfirmationslägret, vid en anhörigs begravning eller i en insamling till det internationella arbetet för bistånd och utveckling. Som medlem är du välkommen att ta del av det kyrkan erbjuder. Du är också, genom att betala kyrkoavgiften, med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet.

  Medlem genom dopet
  Man blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling. Tidigare blev man i Sverige automatiskt medlem i Svenska kyrkan vid födelsen, men så är det alltså inte längre.