Vikarie i förskolan

Till våra förskolor behöver vi ibland vikarier. Förskolan Änglamark ligger i Solberga och Mariagårdens förskola i Eksjö. Är du intresserad av arbete hos oss, kan du skicka en intresseanmälan till sodravedbopastorat@svenskakyrkan.se.

 

Vårt arbete vilar på en kristen värdegrund, där den tillsammans med förskolans läroplan ligger till grund för verksamheten. Vi tror på lekfullt, upplevelsebaserat lärande där fantasi och lek får stort utrymme.

KRAV

Du ska vara medlem i Svenska kyrkan. För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs av Polismyndigheten genom att fylla in en blankett. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan då normal handläggningstid hos Polisen är ca 2 veckor. 

Våra förskolor

Svenska kyrkan i Södra Vedbo pastorat driver två förskolor: Änglamark i Solberga och Mariagården i Eksjö.