Meny

Sankt Lars kyrkogård i Eksjö

Centralt placerad i Eksjö och har i de äldsta delarna varit begravningsplats sen 1841. Kyrkogården har utvidgats vid tre tillfällen: 1893, 1915 samt 1960.

Idag präglad av de sammanhängande kvarteren med många grusgravar och en ovanligt stor andel äldre gravar av högt kulturhistoriskt värde och där det finns möjlighet för nya gravsättningar. Den nyare delen av kyrkogården har en modernare struktur med gravstenar placerade i gräsmatta utmed smala häckar.

Här finns kist- och urngravar, askgravlund, askgravplats och minneslund. Här finns också Sankt Lars kapell.