Foto: Nadine Minner/Ikon

Sinnesrogudstjänst

Välkommen till en stilla stund med mycket sång och musik, ljuständning och bön. Sinnesrobönen ligger till grund för sinnesrogudstjänsten: " Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden".

I höst blir det tre tillfällen att mötas i en gudstjänstform med betoning på mycket musik, bön, eftertanke och stillhet för alla. Både för dig som är van och ovan kyrkobesökare.  Det serveras enkelt fika i Backstugan efteråt. Veckomässan utgår dessa kvällar. Varje gudstjänst har ett särskilt tema.

 

Sinnesrogudstjänster i Eksjö kyrka kl 18:00 hösten 2023 

19 september
Tema Rädsla. Då medverkar Malin Amrén som skriver egna låtar med tänkvärda texter. Hon har dessutom en fantastisk röst. Till vardags är Malin församlingspedagog i Eksjö församling.

17 oktober
Tema Mod. Ungdomar som hör hemma i Flisby och N Solberga församling står för kvällens musik och sång. Under ledning av kantor Maria Sandberg bjuder de på både kända och mindre välkända sånger.

14 november
Tema Gräns. Medverkan av Vera Vinter från Stockholm. Hon skriver egna låtar och har en gedigen och bred repertoar med en meditativ stil. 

Se också kalendern för mer information.

Varmt välkommen!