Meny

Personal

i Höreda-Hults församlingsområde

Personal i Höreda, Hult, Edshult och Mellbys församlingar

Hanna Alenius

Hanna Alenius

Södra Vedbo pastorat

Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Höreda-Hults församlingsområde, Präst

Mer om Hanna Alenius

Hanna Alenius är komminister i Höreda-Hults församlingsområde

Henrik Broman

Henrik Broman

Södra Vedbo pastorat

Präst, Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Höreda-Hults församlingsområde, Församlingsherde

Mer om Henrik Broman

Församlingsherde i Höreda-Hults församlingsområde

Marina Ericsson

Marina Ericsson

Södra Vedbo pastorat

Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Höreda-Hults församlingsområde, Barn - och ungdomsledare

Mer om Marina Ericsson

Barnledare

Bo Johansson

Bo Johansson

Södra Vedbo pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare, Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Höreda-Hults församlingsområde

Mer om Bo Johansson

Kyrkgårdsvaktmästare i Höreda-Hults församlingsområde

Conny Karlsson

Conny Karlsson

Södra Vedbo pastorat

Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i begravningsverksamheten i Södra Vedbo pastorat, Personal i Höreda-Hults församlingsområde, Vaktmästare

Mer om Conny Karlsson

Vaktmästare i Mellby

Henrik Olaison

Henrik Olaison

Södra Vedbo pastorat

Kyrkogårdsvaktmästare, Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i begravningsverksamheten i Södra Vedbo pastorat, Personal i Höreda-Hults församlingsområde

Mer om Henrik Olaison

Vaktmästare i Hult

Maria Uggla

Maria Uggla

Södra Vedbo pastorat

Musiker, Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Höreda-Hults församlingsområde, Kantor

Mer om Maria Uggla

Musiker i Höreda, Hult, Mellby och Edshults församlingar.

Pastoratsgemensam personal för södra Vedbo pastorat

Hillevi Andersson

Hillevi Andersson

Södra Vedbo pastorat

Personal i Södra Vedbo pastorat, Enhetschef barn och ungdom, Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat

Lena Andersson

Lena Andersson

Södra Vedbo pastorat

Förvaltningsassistent kyrkogårdsförvaltningen, Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i begravningsverksamheten i Södra Vedbo pastorat, Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat

Ellinor Färg

Ellinor Färg

Södra Vedbo pastorat

Kommunikation, Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Södra Vedbo pastorat

Kjell Havskog

Kjell Havskog

Södra Vedbo pastorat

Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i begravningsverksamheten i Södra Vedbo pastorat, Enhetschef kyrkogård

Miranda Klapp

Södra Vedbo pastorat

Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Norra Solberga-Flisby församling, Barn- och ungdomledare

Alexander Lanshed

Södra Vedbo pastorat

Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i Södra Vedbo pastorat, Fastighetsansvarig

Morgan Rasmusson

Morgan Rasmusson

Södra Vedbo pastorat

Personal i Södra Vedbo pastorat, Personal i begravningsverksamheten i Södra Vedbo pastorat, Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat, Förvaltningsassistent kyrkogårdsförvaltningen

Git Skoug Olausson

Git Skoug Olausson

Södra Vedbo pastorat

Personal i Södra Vedbo pastorat, Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat, Kamrer, Enhetschef Stöd och Service

Carina Östergren

Carina Östergren

Södra Vedbo pastorat

Personal i Södra Vedbo pastorat, Pastoratsgemensam personal i Södra Vedbo pastorat, Expedition/Administration, Ekonomi-/löneassistent