Foto: Joel Walett

Norra Solberga nya kyrka

Norra Solberga kyrka är en nygotisk kyrka som byggdes 1898–1902. Kyrkan är uppförd av rustikhuggen rödaktig granit från trakten med bakmurar av tegel. Taket är ett brant sadeltak lagt med kopparplåt. Inredningen är så gott som enhetligt välbevarad och utförd i nygotisk stil med jugendornamentik. Koret präglas i övrigt av nygotiskt glasmåleri, även övriga fönster i långhuset har färgat och blyinfattat dekorativt glasmåleri.

I kyrkan finns två orglar, den ena från gamla kyrkan är en Ahlstrandorgel restaurerad till 1836 år skick och den andra uppförd 1998 i samma
hantverksmässiga tradition av Åkerman & Lund.

Norra Solberga nya kyrka ligger ett stenkast väster om den gamla kyrkan. Gamla kyrkan från 1200-talets mitt läts stå kvar och idag fungerar båda kyrkorna som gudstjänstrum.

Se dig omkring i Norra Solberga nya kyrka

Klicka här för att öppna en panoramavy inne i Norra Solberga nya kyrka.

Norra Solberga kyrka, södra sidan

Historik om Norra Solberga nya kyrka

Ta del av en rapport från Jönköpings läns museum 2006: en kulturhistorisk inventering av Norra Solberga nya kyrka från 1902.