Meny

Norra Solberga kyrkogård

På Norra Solberga kyrkogård står två kyrkor; den gamla kyrkan från mitten av
1200-talet och den nya från 1901. Kyrkogården har utvidgats i flera etapper, viket har lett till att kyrkogården är en av de största landsortskyrkogårdarna i länet.

På norra sidan av landsvägen ligger den nya kyrkogården från 1982 som är lika stor som den gamla, söder om landsvägen.

Här finns kist- och urngravar, och på den nya delen askgravlund, kistgravlund och minneslund.