Foto: Igge Alenius

Norra Solberga-Flisby församling

I församlingen ligger samhällena Anneberg, Solberga och Flisby samt tre kyrkor och två kyrkogårdar. I församlingen bor ca 2 700 varav ca 2 000 tillhör Svenska kyrkan. Församlingen ligger i Nässjö kommun men tillhör Linköpings stift och Södra Vedbo pastorat.

Inspelade andakter i Södra Vedbo pastorat

Andakter inspelade under perioden domssöndagen till påsk, december-mars

Kalender

För Norra Solberga-Flisby församling

Kyrkbladet

Här kan du läsa tidningen som är gemensam för pastoratets sju församlingar.

Välkommen till Norra Solberga - Flisby församling
Varje söndag firas i regel gudstjänst i någon av våra tre kyrkor eller en friluftsgudstjänst. Vår målsättning är att ha ett varierat Gudstjänstliv vad gäller former,  platser och tider. 

Några av mötesplatserna i vår församling förutom Gudstjänsterna är kyrkokör, barngrupper, ungdomsgrupp, konfirmationsgrupp, träff för daglediga, förskolan Änglamark samt internationellt café där vi samverkar med Missionskyrkan och Röda Korset. 

Vi vill att kyrkan ska synas och verka i hela samhället och då är samarbetet med föreningslivet i bygden viktigt, så invånarna känner sig välkomna och delaktiga i kyrkans gemenskap.

Norra Solberga-Flisby

Musik och körverksamhet

Några ungdomar sitter på golvet och målar på ett långt papper.

Norra Solberga-Flisby

Barn/Familj och Ungdom