Foto: Igge Alenius

Mellby kyrka

Mellby kyrka är en medeltida stenkyrka med med timrade spånklädda gavlar. Takstolarna är uppförda av timmer som fällts två tillfällen; 1290-talet och 1340-talet. Fristående klockstapel byggd 1673. 

1916 byttes den gamla orgeln av Sven Nordström ut mot en ny från firman Setterqvist & son i Örebro. Orgelfasaden från 1844 behölls dock, och ändrades i bara liten omfattning. 

Kyrkorummet är försett med medeltida platt innertak rikt dekorerat 1719 av Olof Raam från Eksjö. De består av elva figurscener i åttakantiga kassettfält. 

Antal platser: 

Kyrksal max 130 st

Orgelläktare bara kantor och ev solist.

 

Tillgänglighet: 

Hörslinga

Toalett i församlingshem på andra sidan vägen.

 

Övrigt:

Orgel på läktare. Piano framme i kyrkan.

Mellby kyrka - en medeltida historia

Ett bildspel utifrån en studiecirkel som hölls av Mellby församlingsråd år 2020.

Se dig omkring i Mellby kyrka

Klicka här för att öppna en panoramavy i Mellby kyrka.

Historik om Mellby kyrka

Ta del av en rapport från Jönköpings läns museum 2006: en kulturhistorisk inventering av Mellby kyrka utanför Eksjö.