Foto: Emanuel Eriksson /IKON

Luncher

Varmt välkommen!

LUNCH I HÄSSLEBY-KRÅKSHULT FÖRSAMLING

I november serveras lunch tisdagar kl 12.00 i Kyrkans Hus i Mariannelund 

 

Lunch i Ingatorp-Bellö församling 

Torsdag 21 oktober kl 12.00 i Folkets hus i Bruzaholm
Fredag 12 november kl 12.00 i Bellö församlingshem
Fredag 10 december kl 12.00 Jullunch i Ingatorps församlingshem
Fredag 4 februari kl 12.00 på Tallgården i Hjältevad

Café i Bellö församlingshem

Onsdag 17 november kl 15.00