Se och lyssna på berättelser om människoöden

På Hults kyrkogård och St Lars kyrkogård i Eksjö finns berättelser om utvalda gravar.

Våra begravningsplatser ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde bibehålls. Kulturgravar är gravar som bedöms vara speciellt intressanta ur estetiskt, historiskt eller kulturellt perspektiv.

Med din smartphone kan du scanna QR-koder vid kulturgravar och lyssna på berättelser om personen som är begravd. I nuläget har nio gravar på Sankt Lars kyrkogård och sex gravar på Hults kyrkogård försetts med skyltar med QR-koder. 

Du kan också lyssna på berättelserna via de här länkarna: 

Sankt Lars kyrkogård, Eksjö

Hults kyrkogård

 

Kulturgravar med QR-kod på Sankt Lars kyrkogård, Eksjö

Garvare Leo Felix Aschan, Fotograf Maria Tesch, Häradshövdning Gustaf Axel Berg, Ingenjör Gustaf Romare, Överstelöjtnant Johan Robert af Klinteberg, Hovslagarkorpral Karl Oskar Karlsson, Emilia Fröding, Kyrkvaktmästare Jonas Amadeus Pantzar, Musikdirektör Frans Johan Håkansson

KULTURGRAVAR MED QR-KOD PÅ Hults KYRKOGÅRD

Maria Spaldencreutz, Författare och konstnär Albert Engström, Predikar-Ida, Spelman Spel-Oskar, Blinde Johan, Kyrkoherde Carl-Axel Westin