Meny

Kråkshult kyrkogård

 

Kråkshults kyrkogård anlades i samband med att kyrkan uppfördes 1801-02 och har sin huvudsakliga utbredning söder och öster om kyrkan. Kyrkogården utvidgades mot sydöst 1955. Kyrkogården är i huvudsak gräsbevuxen, några grusgravar finns nära entrén till kyrkan. 

Här finns kist- och urngravar, askgravplats samt minneslund.