Meny

Jordbegravning eller kremation

begravning med gravsättning av kista brukar kallas jordbegravning. Att kremeras innebär att den döde bränns till aska som sedan gravsätts.

Jordbegravning

Jordbegravning är det gamla traditionella sättet att begravas. Vid en jordbegravning sänks kistan i graven direkt efter begravningen. När bärarna bär kistan ut på kyrkogården till gravplatsen under klockringning blir det en högtidlig avslutning på begravningsgudstjänsten. När kistan är på plats vid graven placeras den på remmar och sänks sakta ner i graven. Efter att kistan sänks tas ett sista avsked av den döde genom att begravningsgästerna lämnar sina handblommor och till sist lyser prästen frid över graven.

Bärarlag för utbärning av kistan kan bokas hos begravningsbyrån eller på församlingsexpeditionen. Kostnaden för bärarlaget ingår i kyrkoavgiften för Svenska Kyrkans medlemmar. En del väljer att bilda ett bärarlag av anhöriga och/eller vänner till den döde. Det kan kännas fint att man en sista gång hjälper sin vän eller släkting.

Om man inte vill följa den döde till graven så kan man ta avsked i kyrkan. Då kommer personalen på kyrkogården att föra kistan till graven efter det att de anhöriga lämnat kapellet/kyrkan och kyrkogården.

Vid vissa tillfällen kan utbärningen förenklas genom att kistan transporteras på en handdragen katafalkvagn. Om gravsättningen inte ska ske på kyrkogården vid kyrkan där begravningen hålla så sker utbärningen till bilen som ska transportera kistan.

Blommorna som finns runt kistan i kapellet/kyrkan förs ut till och läggs vid gravplatsen på kyrkogården.

Kremation

Det har blivit allt vanligare att kremeras efter sin död. Det innebär att den döde bränns till aska som sedan läggs i en urna. Kremering kan göras efter begravningsgudstjänsten. I många fall väljer man då en enklare kista och då finns det i de flesta församlingarna inom Södra Vedbo pastorat bårtäcke att låna för att täcka kistan med under begravningen. Urnan gravsätts efter några veckor eller månader. Det vanligaste är att anhöriga håller i gravsättningen själva men är man osäker kan även en präst eller vaktmästare vara med.

Man kan också kremeras innan begravningsgudstjänsten. Gudstjänsten hålls då som en ”akt över urna”. Gravsättningen kan då göras direkt efter begravningen. Det kan dröja något längre mellan dödsfallet och begravningen efterson den döde först ska hinna bli kremerad.

Vid kremering kan gravsättning göras på en urngravplats, urngravlund, askgravplats eller i en minneslund. Detta är enklare former av begravningsplats som inte kräver lika mycket skötsel.