Meny

Ingatorps kyrkogård

Ingatorps kyrkogård har medeltida kontinuitet. Äldsta tillgängliga karta över kyrkogården är från 1915. Kyrkogården har utvidgats två gånger under 1900-talet; 1941 mot norr och 1981 mot söder. 

Kyrkogården består av en blandning av grus- och gräsgravar, men i huvudsak gravplatser i gräs med häckar som delar av raderna med gravar. De senaste kvarteren ligger i södra delen, utanför den gamla muren där man också har anlagt en minneslund.

Här finns kist- och urngravar, askgravplats och minneslund.