Foto: Igge Alenius

Ingatorps kyrka

Ingatorps kyrka träffades av blixten den 5 november 1911 och brann ned till grunden trots ett dramatiskt släckningsarbete. Kyrkan återuppbyggdes igen och invigdes 1914.

Den gamla kyrkan var från 1834, utom tornet som härstammade från en tidigare kyrka byggd år 1755. 1834 års kyrka var enkel i nyklassisk stil med tunnvalv och halvrunt kor. Arkitekten Falkenberg som fick i uppdrag att återuppföra kyrkan efter branden återställde kyrkans yttre med vissa förbättringar i proportionerna och ett tvåfalligt tak. Inuti gjordes genomgripande förändringar i jugendstil med rika dekorationer. femdelat klöverbladsformat trävalv med öppet spröjsverk i glada färger.

Klockorna föll ned och krossades vid branden. 1914 gjöts två nya klockor som innehåller 869 kilo metallbitar från de gamla klockorna.

Antal platser: max 400 pers

Kyrksal: 400 pers

Orgelläktare är avstängd  men rymmer (50 pers).

 

Tillgänglighet: 

Hörslinga

Toalett

 

Övrigt:

Orgel på läktare. Piano framme i kyrkan.

Se dig omkring i Ingatorps kyrka

Klicka här för att öppna en panoramavy i Ingatorps kyrka.

Historik om Ingatorps kyrka

Ta del av en rapport från Jönköpings läns museum 2006: en kulturhistorisk inventering av Ingatorps kyrka.

Kyrkoguide Ingatorps kyrka

Se film och lyssna på Ingatorp kyrkas historia

Ingatorps tiondebod

Denna bod är en av Sveriges äldsta bevarade träbyggnader. En analys av årsringarna visat att timret till boden fälldes någon gång mellan 1219 och 1239. Boden har omsorgsfullt restaurerats under de senaste åren och det har genererat både nationell och internationell uppmärksamhet.