Ingatorp-Bellö församling

Sidan är under uppbyggnad. Cirka 1 200 kyrkotillhöriga. Två kyrkor med tillhörande kyrkogårdar. I församlingen finns fyra tätorter: Ingatorp, Bellö, Hjältevad och Bruzaholm.

VÄLKOMMEN TILL INGATORP-BELLÖ FÖRSAMLING

Varje söndag firas i regel gudstjänst i någon av våra två kyrkor, Ingatorps kyrka eller Bellö kyrka. I församlingen finns fyra tätorter, Bruzaholm, Bellö, Hjältevad och Ingatorp och vår målsättning är att fira gudstjänst eller ordna annan verksamhet så som t.ex. soppluncher i alla dessa åtminstone några gånger om året.

I vår församling vill vi prioritera barn och ungdomsverksamheten för att nå fler barn och ungdomar med sina familjer. Vi tycker också det diakonala arbetet är viktigt, bland äldre, asylsökande och andra behövande inte minst med hjälp genom ideella krafter.

Vi vill att kyrkan ska synas och verka i hela samhället så invånarna känner sig välkomna och delaktiga i kyrkans gemenskap.