Meny

Hults kyrkogård

Hults kyrkogård anlades 1842 då den nya kyrkan togs i bruk. Hults medeltida kyrkogård ligger tre kilometer söder om den nuvarande kyrkogården. 

Kyrkogården är i gräs och tydligt indelad i kvarter med olika karaktär. Närmast huvudingången i norr finns två rygghäckskvarter och längst ned i söder finns ett kvarter med nästan enbart allmänna-linjengravar samt ett enhetligt kvarter med gravar från 1960-och 70-tal.

Längs med kyrkogårdsmuren finns flera intressanta familjegravar. På kyrkogårdens västra sida är konstnären och författaren Albert Engström begravd. Han var delvis uppvuxen i bygden, då hans far var stationsinspektör i Hult.

Kyrkan är centralt placerad på kyrkogården. Här finns kist- och urngravar, askgravplats samt minneslund.