Meny

Höreda kyrkogård

Höreda kyrkogård är liksom kyrkan av medeltida ursprung. Kyrkogården fick nuvarande storlek 1925 då en utvidgning gjordes åt söder. Inhägnaden utgörs av en kallmur och en trädkrans enligt ideal från början av 1900-talet. I sydväst finns en tidstypisk ceremoniplats och bisättningskällare från 1956.

Kyrkogården består i princip helt av gräs och avdelas med häckar. Här finns kist- och urngravar, askgravlund samt minneslund.