Meny

Höreda-Hult Kyrkor

Kyrkor och byggnader

KYRKOR OCH BYGGNADER

Församlingarna äger och förvaltar fyra kyrkor med tillhörande församlingshem ute på Eksjös nord-östra landsbygd och även Kulla kapell, som ligger strax utanför Eksjö nord-väst.

EDSHULTS KYRKA Bild: Margot Uddfolk Paalman
EDSHULTS FÖRSAMLINGSHEM Bild: Margot Uddfolk Paalman

Edshults kyrka

Edshults kyrka uppfördes åren 1836 – 1838 med invigning första dagen i Advent samma år. I närheten av Edshults säteri ligger Edshults gamla kyrkogård där den tidigare kyrkan stod. Denna kyrka var uppförd i rödfärgat timmer och var rikt utsmyckad med bl.a. en madonnaskulptur av nordfranskt ursprung som idag är en av Statens Historiska Museums förnämsta arbeten från 1300- talet. Merparten av kyrkans värdefulla inventarier skingrades vid en auktion. Altarringen kom bl.a. åter till användning som stängsel kring en svinstia.

Fritiof Edström som bodde på gården ”Lyckan”, byggde en miniatyrmodell av Edshults gamla kyrka med tillhörande klockstapel. Sommartid finns den på församlingshemmets gård i Edshult.

 

Edshults Lillkyrka

Edshults kyrka har även ett mindre kyrkorum bakom altartavlan som uppfördes 1955 – 1957.

I nuvarande kyrka finns några föremål kvar såsom ett altarskåp, en målning och en stor och kraftigt beslagen kista. Altartavlan är utförd 1877 av Ludvig Frid, som för övrigt är en av figurerna i August Strindbergs "Röda rummet".
Altarskåpet är ett svenskt arbete från omkring 1520 då flera skulptörer varit verksamma. Den hänger i Lillkyrkan och består av ett mittparti (corpus) och två dörrar, alla med snidade figurer.

Här finns också en välbevarad orgel av Sven Nordström från 1843.

Edshults församlingshem

Tillhörande församlingshem är beläget direkt över vägen mot kyrkan och är tillgängligt för uthyrning.

Inuti församlingshemmet finns både en stor och en liten sal. Den stora salen kostar 300 kr att hyra (och då får man även tillgång till lilla) och enbart den lilla kostar 150 kr. Detta gäller per tillfälle, du kan alltså få komma och duka dagen innan och sedan ställa iordning när ni är färdiga.

 Det finns regler för uthyrning av lokalerna.

 I Edshults stora samlingsal får det max vistas 80 personer samtidigt, och i lilla salen 15 personer.

 

 

HULTS KYRKA Bild: Margot Uddfolk Paalman
HULTS FÖRSAMLINGSHEM Bild: Margot Uddfolk Paalman

Hults kyrka

Nuvarande kyrkan byggdes åren 1837 - 1841. Året efter revs den gamla kyrkan som låg 3 km söderut på vägen mot Västraby- Markestad. Denna var delvis en romansk stenkyrka från ca år 1200. Man kan än idag skönja resterna av den.

Hults nya kyrka invigdes den 7 augusti av Biskop Hendrén och den första gudstjänsten i den nybyggda kyrkan hölls 1:a advent 1841.

Invändigt är kyrkan utformad i en enhetlig återhållsam empirestil med större delen av den ursprungliga fasta inredningen.
Altaruppsatsen är uppförd 1673 i provinsiell barockstil och kommer från den gamla kyrkan. Kyrkans kanske märkligaste föremål är dopfunten i sandsten och är ornerad med arkader och fabeldjur i låg relief på cuppan, medan foten har dubbla rader djurhuvuden. Den har också tidigare stått i den gamla kyrkan. Funten är från början av 1200-talet, gjord av den s.k. Njudungsmästaren.

Läktarorgeln från 1841 är vida känd för sin sköna klang och är byggd av Sven Nordström.

På kyrkogårdens västra sida är konstnären och författaren Albert Engström begravd. Han var delvis uppvuxen i bygden, då hans far var stationsinspektör i Hult.

Hults församlingshem

Mitt emot Hults kyrka ligger Hults församlingshem, där även expeditionen är belägen en trappa upp.

I både stora och lilla salen inräknat är det beräknat att ungefär 100 personer kan få plats bekvämt, men lokalen får ej rymma mer än 120 personer.

Det finns 10 st avlånga bord i salen och 2 st runda med 70 st stolar.
Det finns även vid behov extra bord och stolar.

Köket ligger vägg i vägg med stora salen, och man har givetvis fri tillgång även till detta när man hyr lokalen.

Det finns regler för uthyrning av lokalerna.

 

HÖREDA KYRKA Bild: Margot Uddfolk Paalman
HÖREDA FÖRSAMLINGSHEM Bild: Margot Uddfolk Paalman

Höreda kyrka

Höreda kyrka är den äldsta kyrkan i Höreda-Hults församlingsområde.Troligen härstammar de äldsta delarna redan från 1100- talet. Kyrkan har blivit tillbyggd under århundraden ett flertal gånger mot både norr, väster och öster. Tornet tillkom under 1800- talets första hälft.

Av de medeltida inventarierna återstår ett antal träskulpturer föreställande bland annat Den Helige Mikael och Den Heliga Barbara. Kyrkan äger dessutom två dyrbara tyska mässhakar från 1400- talet.

Höreda kyrka var också en av de sista kyrkorna i Sverige som övergick till att elektriskt starta kyrkklockorna. I Tornet kan man fortfarande skåda trampfunktionen man använde för att få klockorna i svängning förr.

 

Höreda församlingshem

Det lilla röda församlingshemmet med sina fönsterluckor ligger ungefär 100 meter ifrån kyrkan. 

Inuti församlingshemmet finns både en stor och en liten sal. Den stora salen kostar 400 kr att hyra (och då får man även tillgång till lilla) och enbart den lilla kostar 200 kr. Detta gäller per tillfälle, du kan även (om det inte är uppbokat av annan verksamhet) få komma och duka dagen innan och sedan ställa iordning när ni är färdiga.

Salarna ligger i anslutning till varandra, och man får vistas 100 personer i hela lokalen samtidigt, annars är det beräknat att ungefär 75 personer sitter bekvämt i stora salen och 20 i den lilla.

Det finns 6 bord i stora salen och 3 långa i lilla salen.
Till dessa 6 bord står det 40 stolar. Men i rummet finns det ca 20 extra stolar och även fler uppfällbara bord, och det är möjligt att möblera om som man vill mellan de bägge salarna.

Köket ligger vägg i vägg med lilla salen, och man har givetvis fri tillgång även till detta när man hyr lokalen.

Det finns regler för uthyrning av lokalerna.

 

MELLBY KYRKA Bild: Margot Uddfolk Paalman
MELLBY FÖRSAMLINGSHEM Bild: Anneli Olausson

Mellby kyrka

Mellby kyrka är uppförd under 1200- talet i tuktad gråsten med timrade spånklädda gavlar. Fristående klockstapel byggd 1673.

Kyrkorummet är försett med medeltida platt innertak rikt dekorerat 1719 av Olof Raam från Eksjö. De består av elva figurscener i åttakantiga kassettfält. 

Mellby kyrka har i hög grad behållit sin ursprungliga prägel. Bland inventarierna märks främst altarskåpet av tyskt ursprung från tidigt 1500- tal och en medeltida mässhake.

 

Mellby församlingshem

Tillhörande församlingshem är beläget direkt över vägen mot kyrkan och är tillgängligt för uthyrning.

Inuti församlingshemmet finns både en stor och en liten sal. Den stora salen kostar 400 kr att hyra (och då får man även tillgång till lilla) och enbart den lilla kostar 200 kr. Detta gäller per tillfälle, du kan alltså få komma och duka dagen innan och sedan ställa iordning när ni är färdiga.

I Mellbys stora samlingsal får det max vistas 80 personer samtidigt, och i lilla salen ca 15 personer.

Det finns 11 bord i olika storlekar i salarna. Andra hoppfällbara bord finns att låna vid behov.
Till dessa 11 bord står det 42 stolar. Men i rummet finns det extra stolar utplacerade längs väggarna.

Köket ligger vägg i vägg med lilla salen, och man har givetvis fri tillgång även till detta när man hyr lokalen.

 

Det finns regler för uthyrning av lokalerna.

 

KULLA KAPELL Bild: Margot Uddfolk Paalman

Kulla kapell

Kulla kapell är ett kapell som ligger utmed landsväg 128 mellan Eksjö och Nässjö.

Lördagen den 27 maj 2000 var det storstädning i Kulla Kapell.

Natten till söndagen den 28 maj tände tre unga män på kapellet så det brann ner till grunden.

Många frivilliga hjälpte till med att bygga upp kapellet igen och efter ett år, söndagen den 13 maj, kunde biskop Martin Lind inviga nya Kulla kapell.

Predikstolen, dopljusstaken och dopfunten i svarvat trä, liksom broderiet från predikstolen, härstammar från det gamla kapellet. Broderiet kunde räddas eftersom man lagt ett linnekläde som skydd vid fönsterputsning dagen innan.
Processionskorset skänktes av Kulla Lilla syförening och är gjord av Eva Spångberg, vilken även tillverkat altartavlan i kapellet. Den visar hur Jesus samlar människor från hela världen omkring sig.

 Kapellet rymmer 90 personer och är populärt för både vigsel och dop.