Meny

Hässleby kyrkogård

Hässleby kyrkogård i Mariannelund är från medeltiden med en karaktär från 1900-talets första hälft med ett rutnät av grusgångar. Kyrkogårdens äldre del är
klart avläsbar genom sitt något högre platåläge.

Utformningen är i visa delar från 1800-talets ideal för stadskyrkogården. Kyrkogården är utbyggd i etapper, senast på 1970-talet.

Hässleby kyrkogård är en av Eksjö kommuns största kyrkogårdar. Här finns kist- och urngravar, askgravplats samt minneslund.