Meny

Hässleby - Ingatorp församlingsområde

I vårt församlingsomåde finns två församlingar, Hässleby- Kråkshults församling och Ingatorp-Bellö

Ändringar i Hässleby-Ingatorp

Den 3/4 blir det fasteandakt i Kråkshult, ingen auktion. Öppet Hus för små barn och föräldrar tillfälligt inställt t.om. 5/4 pga personalbrist (ej Coronarelaterat). Inställt terminen ut: församlingsluncher, syföreningar, språk- och pratcafé, kyrkokörerna i Hässleby och Kråkshult (Ingatorp avvaktar beslut). Musiklekis i Hässleby inställt p.g.a. få deltagare.

Våra församlingar fortsätter med många av sina verksamheter och med att fira gudstjänst, men anpassningar sker utifrån de rekommendationer myndigheter och kommuner ger.

Coronaviruset och pastoratets verksamhet

Våra församlingar fortsätter med många av sina verksamheter och med att fira gudstjänst, men anpassningar sker utifrån de rekommendationer myndigheter och kommuner ger.

I Hässleby- Kråkshults församling finns ungefär 1300 kyrkotillhöriga och två kyrkor, en i Mariannelund (Hässleby kyrka) och en i Kråkshult. I Ingatorp-Bellö församling finns ungefär 1100 kyrkotillhöriga och två kyrkor, Ingatorps kyrka och Bellö kyrka. I församlingen finns också tätorterna Bruzaholm och Hjältevad. Arbetet leds av församlingsherde Markus Klefbeck

Välkommen till Hässleby-Kråkshult församling

Varje söndag firas i regel gudstjänst eller högmässa kl 11 i någon av våra kyrkor. Hässleby kyrka är vår huvudkyrka. I Kråkshults firas gudstjänst minst en gång i månaden.

Vi har mycket verksamhet för barn, kvinnor och äldre. Vi vill verka för att engagera också föräldrar och ungdomar. Vi vill arbeta för att stärka ekumeniskt arbete och nya gemenskapsformer. Vi vill också arbeta för en större verksamhet bland asylsökande och en ökning av de ideella insatserna i församlingen. Vi vill fokusera på att göra brukare till bärare i gudstjänster som diakoni och mission. Gå ut och gör alla folk till lärjungar...

Välkommen till Ingatorp-Bellö församling

Varje söndag firas i regel gudstjänst i någon av våra två kyrkor, Ingatorps kyrka eller Bellö kyrka. I församlingen finns fyra tätorter, Bruzaholm, Bellö, Hjältevad och Ingatorp och vår målsättning är att fira gudstjänst eller ordna annan verksamhet så som t.ex. soppluncher i alla dessa åtmindstone några gånger om året.

I vår församling vill vi prioritera barn och ungdomsverksamheten för att nå fler barn och ungdomar med sina familjer. Vi tycker också det diakonala arbetet är viktigt, bland äldre, asylsökande och andra behövande inte minst med hjälp genom ideella krafter.

Vi vill att kyrkan ska synas och verka i hela samhället så invånarna känner sig välkomna och delaktiga i kyrkans gemenskap.