Hässleby - Ingatorp församlingsområde

I vårt församlingsomåde finns två församlingar, Hässleby- Kråkshults församling och Ingatorp-Bellö. Invånarantalet uppgår till drygt 3 600 varav ca 2 300 är medlemmar i Svenska kyrkan.

Kalender

Kalender

För Hässleby-Kråkshult församling.

Kalender

För Ingatorp-Bellö församling.

Konfirmation

Vi vill ge dig en konfirmationstid med glädje, allvar, lek och utveckling. Tillsammans funderar vi på livet, kärlek, vänner, döden, sorg, glädje, ondska. Vad och vem är Gud? Anmälan till konfirmation 2023-2024 öppnar våren 2023.

I Hässleby- Kråkshults församling finns ungefär 1300 kyrkotillhöriga och två kyrkor, en i Mariannelund (Hässleby kyrka) och en i Kråkshult. I Ingatorp-Bellö församling finns ungefär 1100 kyrkotillhöriga och två kyrkor, Ingatorps kyrka och Bellö kyrka. I församlingen finns också tätorterna Bruzaholm och Hjältevad. Arbetet leds av församlingsherde Markus Klefbeck

Kontakta oss

Personal

i Hässleby-Ingatorps församlingsområde

Framsida Kyrkbladet nr 3 2022

Nytt nummer av Kyrkbladet

Här kan du läsa senaste numret och även tidigare nummer av Kyrkbladet, tidningen som är gemensam för pastoratets sju församlingar.

Luncher

Varmt välkommen!

Café och gemenskapsträffar

i Hässleby-Ingatorp församlingsområde

Syföreningar

i Hässleby-Ingatorp församlingsområde

Diakoni

Hässleby-Ingatorp församlingsområde

Konfirmation

Hässleby-Ingatorp

After school/barnkör, Musiklekis, Tonårshäng i Kyrkans hus Mariannelund, Konfirmation. Välkommen att vara med i våra grupper för barn och ungdom!

Ingatorps tiondebod

Denna bod är en av Sveriges äldsta bevarade träbyggnader. En analys av årsringarna visat att timret till boden fälldes någon gång mellan 1219 och 1239. Boden har omsorgsfullt restaurerats under de senaste åren och det har genererat både nationell och internationell uppmärksamhet.

Välkommen till Hässleby-Kråkshult församling

Varje söndag firas i regel gudstjänst eller högmässa kl 11 i någon av våra kyrkor. Hässleby kyrka är vår huvudkyrka. I Kråkshults firas gudstjänst minst en gång i månaden.

Vi har mycket verksamhet för barn, kvinnor och äldre. Vi vill verka för att engagera också föräldrar och ungdomar. Vi vill arbeta för att stärka ekumeniskt arbete och nya gemenskapsformer. Vi vill också arbeta för en större verksamhet bland asylsökande och en ökning av de ideella insatserna i församlingen. Vi vill fokusera på att göra brukare till bärare i gudstjänster som diakoni och mission. Gå ut och gör alla folk till lärjungar...

Välkommen till Ingatorp-Bellö församling

Varje söndag firas i regel gudstjänst i någon av våra två kyrkor, Ingatorps kyrka eller Bellö kyrka. I församlingen finns fyra tätorter, Bruzaholm, Bellö, Hjältevad och Ingatorp och vår målsättning är att fira gudstjänst eller ordna annan verksamhet så som t.ex. soppluncher i alla dessa åtmindstone några gånger om året.

I vår församling vill vi prioritera barn och ungdomsverksamheten för att nå fler barn och ungdomar med sina familjer. Vi tycker också det diakonala arbetet är viktigt, bland äldre, asylsökande och andra behövande inte minst med hjälp genom ideella krafter.

Vi vill att kyrkan ska synas och verka i hela samhället så invånarna känner sig välkomna och delaktiga i kyrkans gemenskap.