Musik och körverksamhet

Hässleby-Ingatorp församlingsområde

Vill du vara med och sjunga i kör?


Hässleby - Kråkshults kyrkokör

övar på torsdagar kl 18.30 i Kyrkans Hus i Mariannelund ojämna veckor i Allégården i Kråkshult jämna veckor. 

Ledare är Inge Danielsson

Kören medverkar vid gudstjänster och har även ibland egna konserter t.ex. vid jul och vårsoaré på våren.

Hässleby-Kråkshult Barnkör

övar på torsdagar kl 14.30-16.00 i Kyrkans Hus , Mariannelund och är för barn som går i åk 2-6.

Ledare är Lilian Havsed, Hanna Weckfors och Gun Granlund

 

Ingatorp-Bellö kyrkokör
Övar på torsdagar kl 19.00 ojämna veckor i Ingatorps församlingshem och jämna veckor i Bellö församlingshem.

Ledare: John Holmquist

Ingatorp-Bellö Barnkör
För skolbarn åk 2-6 övar i Ingatorps församlingshem onsdagar kl 14.30-16.00.

Ledare: Gun Granlund, Hanna Weckfors, John Holmquist

Brass
Övar på torsdagar kl 17.30 i Ingatorps församlingshem

Ledare: Tobias Torstenson

Cittragrupp
Träffas på måndagar kl 19.00 i Ingatorps församlingshem

Ledare: Inge Danielsson

I mån av tid kan kantorerna också ta emot piano-/orgelelever.

Välkommen med!

John Holmquist

John Holmquist

Södra Vedbo pastorat

Mer om John Holmquist

John Homquist är musiker och arbetar främst i Ingatorp-Bellö och Hässleby-Kråkshults församlingar.

Hanna Weckfors

Hanna Weckfors

Södra Vedbo pastorat

Mer om Hanna Weckfors

Barn- och ungdomsledare i Hässleby-Kråkshult och Ingatorp-Bellö församlingar

Gun Granlund

Gun Granlund

Södra Vedbo pastorat

Mer om Gun Granlund

Barnledare och församlingsvärdinna i Hässleby-Kråkshult och Ingatorp-Bellö församlingar.