Fristående förskolor med kristen profil

Södra Vedbo pastorat driver två fristående förskolor.

 

  • Förskolan Änglamark får anslag av Nässjö kommun för att bedriva förskoleverksamhet, och har stöd av Norra Solberga-Flisby församling. 
  • Mariagårdens förskola får anslag av Eksjö kommun för att bedriva förskoleverksamhet, och har stöd av Eksjö församling.

Ansökan om förskoleplats

Ansökan till plats hos fristående förskolor görs på samma sätt som till de kommunala förskolorna. De fristående förskolorna styrs av kommunens avgiftsregler och riktlinjer för placering. Barnomsorgskön administreras av Nässjö respektive Eksjö kommun.

Styrdokument

Fristående förskolor styrs av skollagen och läroplanen för förskolan. Enligt skollagen ska varje kommun ha en skolplan. I skolplanen framgår vilka områden som kommunen prioriterar för att barn och unga ska nå de nationella målen. Utifrån skolplanen har respektive förskola en arbetsplan.

Mål

Vi vill stimulera hela barnets utveckling, enskilt och i grupp. Vi vill respektera varje individs integritet när det gäller livsåskådningsfrågor. Vi vill gärna dela med oss av de kristna värderingar och den livssyn som bygger på vår kristna värdegrund. Vi vill förmedla en positiv Gudsbild och vara lyhörda för de livsfrågor som barn och vuxna bär på.

Tillsammans med er föräldrar vill vi medverka till att barnen växer upp till självständiga och trygga medmänniskor. Nyfikenheten och det kreativa i barnet skall lyftas fram och de ska känna sig värdefulla. Barnet får också lära sig att vårda och ta ansvar för naturen, samt vad demokrati och solidaritet innebär.

Änglamark

Förskolan Änglamark i Solberga

Sedan 1988 finns vår förskola i en gul villa med uppvuxen trädgård i Solberga, en mil utanför Nässjö. Vi har 30 platser fördelade på två avdelningar. Det är gångavstånd till både skog, gymnastiksal och lekpark. Änglamark har egen kokerska och maten lagas på plats.

Mariagårdens förskola i Eksjö

Vår förskola har 30 platser fördelade på två avdelningar. 2018 började vi vår verksamhet i nybyggda lokaler i området Kvarnarp i Eksjö. Vi har en stor, härlig naturtomt med både naturliga och konstruerade lekmiljöer. Närhet till naturmiljö gör att vi ofta går ut på äventyr i omgivningen. Maten tillagas av vår kock i eget tillagningskök med stor del närodlade och ekologiska råvaror.