Meny

Flisby kyrkogård

Flisby kyrkogård togs i bruk på 1850-talet och är samtida med kyrkan som är centralt placerad på kyrkogården. 1972 utvidgades kyrkogården åt väster med en del som också rymmer minneslunden som invigdes 2002. Intill Flisby kyrkogård ligger ett gravfält från yngre järnåldern. 

Här finns kist- och urngravar samt minneslund.