Foto: Igge Alenius

Flisby kyrkogård

Flisby kyrkogård togs i bruk på 1850-talet och är samtida med kyrkan som är centralt placerad på kyrkogården. 1972 utvidgades kyrkogården åt väster med en del som också rymmer minneslunden som invigdes 2002. Intill Flisby kyrkogård ligger ett gravfält från yngre järnåldern. 

Här finns kist- och urngravar samt minneslund. 

 

Se dig omkring på Flisby kyrkogård

Klicka här för att öppna panoramavy över kyrkogården. Klicka dig mellan 17 platser på kartan. Bilderna är tagna i oktober 2019.

Historik om Flisby kyrkogård

Ta del av en rapport från Jönköpings läns museum 2006: en kulturhistorisk inventering av kyrkomiljön på Flisby kyrkogård.