Foto: Igge Alenius

Flisby kyrka

Flisby kyrka uppfördes 1850-53 som en typisk nyklassisk salkyrka. I kyrkan märks den orgel som Sven Nordström, bosatt i Flisby, byggde 1856-57. Orgeln anses ha ett mycket högt musikaliskt och musikhistoriskt värde.

Sydväst om kyrkan ligger ruinerna efter Flisbys medeltida kyrka, uppförd på 1100-talet. Denna revs några år efter uppförande av den nuvarande kyrkan och används idag för friluftsgudstjänster.

Det som idag är själva samhället Flisby ligger ca fem km nordväst om kyrkan, det uppfördes som ett stationssamhälle när järnvägen drogs fram 1874. Flisby kyrka med omgivning utgör ett välbevarat sockencentra. Norr om kyrkan ligger skolhuset, sedermera församlingshemmet, som uppfördes i empirestil 1853.

Antal platser: 450 pers

Kyrksal

Orgelläktare

 

Tillgänglighet: Hörslinga

Toalett

 

Övrigt:

Flygel framme i kyrkan.  Orgel på läktare

 

Thelins kapell

Antal platser: 30 pers

Stolar (ej bänkar)

 

Se dig omkring i Flisby kyrka

Klicka här för att öppna en panoramavy inne i Flisby kyrka.

Historik om Flisby kyrka

Ta del av en rapport från Jönköpings läns museum 2006: en kulturhistorisk inventering av Flisby kyrka.

Kyrkobeskrivning Flisby kyrka

Kort vägledning utgiven 2020 av Linköpings stifts kyrkobeskrivningskommitté.