Fasteandakter och auktion

i Hässleby-Kråkshult församling

Fasteandakter och auktion i Hässleby-Kråkshult församling

Fastetiden började på askonsdagen som i år inföll den 6 mars och pågår ända fram till påsk. Det är en period för eftertanke och förberedelser inför påsken. I församlingen firas varje torsdag fasteandakt under denna tid. Andakterna är kl 18.30 och alternerar mellan att vara i Kyrkans Hus i Mariannelund och Allégråden i Kråkshult. Under första veckan i april är det ingen fasteandakt på torsdagen utan fasteauktion i Kråkshult istället. Då kommer Eleanor Karlsson, som bodde granne med Eva Spångberg, och talar om Evas liv och visar en del av hennes konstverk. Hon berättar också om några av Evas konstverk som aldrig hann bli färdiga. Det blir bl.a. auktion på ett påskrislotteri där första pris är en ”böneåsna” av Eva Spångberg.

14 mars         Kyrkans Hus, Mariannelund

21 mars         Allégården, Kråkshult

28 mars         Kyrkans Hus, Mariannelund

5 april           Fasteauktion i Allégården Kråkshult (obs fredag)

11 april         Kyrkans Hus, Mariannelund