Eksjö

Vuxenverksamhet

Samtalsgruppen

Samtalsgruppen träffas tisdagar, jämna veckor, kl 19.00 i Backstugan.

Vi läser ur någon bok och samtalar om livets många frågor.

Kom gärna först på kvällsmässan i Eksjö kyrka kl. 18.30!

Har du frågor kontakta Karolina Bäckström tel 0381 - 66 23 04

Lärjungagruppen

Lärjungagruppen - En bibelstudiegrupp.
Bibeln,den viktigaste källan till vår kunskap om Gud och Jesus, är inte alltid så enkel att förstå. Lärjungagruppen möts tisdagseftermiddagar i Kyrkbacksgården
kl. 16.30 jämna veckor för att lära sig mer om Bibeln och dess berättelser.

För mer information kontakta Igge Alenius tel 0381 - 66 23 02, igge.alenius@svenskakyrkan.se

Vardagsträffen

Var tredje måndag så träffas daglediga i Bersseliusrummet i Kyrkbacksgården för att fika, prata, sjunga och ofta är någon inbjuden som föreläser om något intressant ämne eller underhåller med sång och musik.

För mer information kontakta Susanne Dunåker tel. 0381 - 66 23 23,
susanne.dunaker@svenskakyrkan.se