Foto: Jan Erik Andersson

Eksjö kyrka

Eksjö kyrka är uppförd i nyklassicistisk stil i slutet av 1800-talet efter att en tidigare kyrka från 1666 rivits.

Kyrkan genomgick i början av 2000-talet både utvändig och invändig restaurering. Ett andaktskapell finns sedan 2001 i södra korsarmen.

Kyrkans nuvarande orgel byggdes av Nils Hammarberg i Göteborg och invigdes 1967, men flera stämmor från kyrkans gamla Nordströmsorgel från slutet av 1800-talet ingår. 

Kyrkogården som tidigare fanns vid kyrkan lades ner på 1840-talet, och ersattes istället med Sankt Lars kyrkogård. Senare anlades istället kyrkparken invid kyrkan.

Antal platser:

Kyrksal 300

Orgelläktare 20 (i absoluta nödfall)

Norra sidoläktaren 15

Södra sidoläktaren 30

Johanneskoret 35

 

Tillgänglighet: Hörslinga. HandikappWC. Ramp och dörröppnare.

 

Övrigt:

Barnhörna under norra sidoläktaren.

Orgel på läktare. Flygel framme i kyrkan. Orgel och piano i Johanneskoret.

Inbrottslarm och brandlarm direktkopplat till Räddningstjänsten.

Se dig omkring i Eksjö kyrka

Klicka här för att öppna en panoramavy inne i Eksjö kyrka.

Kyrkoguide Eksjö kyrka

Se film och lyssna på Eksjö kyrkas historia

Historik om Eksjö kyrka

Ta del av en rapport från Jönköpings läns museum 2005: en kulturhistorisk inventering av Eksjö kyrka

Genom att klicka på markeringarna på kartan får du fram information och bilder om de olika platserna.