Meny

Edshults kyrkogård

Edshults kyrka och kyrkogård uppfördes under perioden 1836-39. På grinden till kyrkogården återfinns årtalet 1837 i smide.

Kyrkogården har kvar sin ursprungliga utsträckning men har med tiden förenklats genom att flera grusgångar ersatts med gräsytor och en förenkling av vegetationen på kyrkogården har skett. 


Kyrkogården består av två gravkvarter i gräs som flankerar kyrkobyggnaden. Här finns kist- och urngravar, askgravplats samt minneslund.