Diakoner

 • Emma Agerdal

  Emma Agerdal

  Södra Vedbo pastorat

  Enhet Diakoni och Samhälle, Diakoniassistent

  Mer om Emma Agerdal

  Emma jobbar som vikarierande diakoniassistent och har sitt kontor i Kyrkbacksgården, Eksjö.

 • Helena Ask

  Helena Ask

  Södra Vedbo pastorat

  Diakon, Enhetschef Diakonienheten

  Mer om Helena Ask

  Diakon och chef för enheten Diakoni och samhälle, med kontor i Kyrkbacksgården i Eksjö.

 • Ulf Bergstrand

  Ulf Bergstrand

  Södra Vedbo pastorat

  Sjukhusdiakon

  Mer om Ulf Bergstrand

  Sjukhusdiakon på Höglandsklinikerna, Eksjö sjukhus och polisdiakon på Höglandets polisdistrikt.