Meny

Bellö kyrkogård

 

Kyrkogården har troligen funnits på platsen sedan medeltiden. Kyrkogården har sin huvudsakliga utsträckning nordost om kyrkan. Kyrkogården är förhållandevis liten och består i stort sett av gräsgravar i två kvarter samt gravrader utmed kyrkogårdsmuren.

Här finns kist- och urngravar, askgravplats samt minneslund.