Sankta Maria kapell

Sankta Maria kapell finns på Nya kyrkogården.

Sankta Maria kapell byggdes i samband med utvidgningen av kyrkogården 1982. Kapellet används i huvudsak som begravningskapell med ca 250 förrättningar per år. Här kan även andra samfund hålla ceremonier liksom de som önskar en borgerlig begravning.

Sankta Maria kapell är ritat av Lennart Arfwidsson, ATRIO arkitekter, Västervik.

Vrituell rundvandring
Välkommen till en virtuell rundvandring på kyrkogården.