Med anledning av Coronaviruset

Nu öppnar vi upp successivt. De lättade restriktionerna medför att fler personer kan samlas i våra kyrkor och kapell.

Lättade restriktionerna medför att:

  • Du kan nu boka bröllop och dop med ett högre, men begränsat, antal deltagare. Antalet deltagare gäller exklusive kyrkans tjänstgörande personal. Se en lista över maxantalet besökare i våra kyrkor och kapell längre ned. 
  • Expeditionen i Kyrkans hus öppnar upp för fysiska besök enligt ordinarie öppettider
  • Från och med 1 september kan du återigen boka våra uthyrningsbara lokaler, exempelvis församlingshem för dopkaffe. 
  • Under hösten startar vi successivt upp våra verksamheter. Håll koll i vår kalender för den senaste informationen. 

Maxantal i kyrkor och kapell från och med 1 juli

S:t Petri kyrka 90 platser
S:ta Gertruds kyrka 65 platser
S:t Andreas kapell 30 platser
S:t Nikolai kapell 30 platser
S:t Johannes kapell 30 platser
Ankarsrums kyrka 40 platser
Blackstads kyrka 60 platser
Gladhammars kyrka 54 platser + 50 platser på läktaren
Västrums kyrka 78 platser
Gunnebo kyrka 20 platser
Törnsfalls kyrka 60 platser
Hjorteds kyrka 54 platser
Misterhults kyrka 66 platser