Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leta kyrkmöss i S:ta Gertruds kyrka

Musföräldrarna behöver barnens hjälp att hitta sina ungar i kyrkans vrår.

För förskolebarn 4-5 år och förskoleklass tom årskurs 2. Hör av er till oss så ordnar vi ett besök!

Tillsammans med Mamma Bus och Pappa Mus upptäcker vi kyrkorummet. På ett lekfullt sätt lär vi oss om orgeln, predikstolen, dopfunten m m.

Musföräldrarna behöver barnens hjälp att hitta sina ungar i kyrkans vrår. Med hjälp av ledtrådar hittar vi musungarna. Vill ni hjälpa till så kom på en spännande vandring i kyrkan! Vackra Sankta Gertruds kyrka har anor från början av 1400–talet och innehåller många gamla intressanta föremål från kyrkans olika epoker.

Tidsåtgång? Besöket tar 1 timme och 15 minuter och är kostnadsfritt!

Vid anmälan, kontakta
Henrik Frisell, 072-715 53 22
Epost: henrik.frisell@svenskakyrkan.se

Kontakt och anmälan

Henrik Frisell

Henrik Frisell

Södra Tjusts pastorat

Barn och ungdom/församlingsassistent