Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Leta kyrkmöss i S:ta Gertruds kyrka

Musföräldrarna behöver barnens hjälp att hitta sina ungar i kyrkans vrår.

För förskolebarn 4-5 år och förskoleklass tom årskurs 2.
Måndag 1 och 8 juli 10.00 och 13.00
Onsdag 3 och 10 juli 10.00 och 13.00

Tillsammans med Mamma Bus och Pappa Mus upptäcker vi kyrkorummet. På ett lekfullt sätt lär vi oss om orgeln, predikstolen, dopfunten m m.

Musföräldrarna behöver barnens hjälp att hitta sina ungar i kyrkans vrår. Med hjälp av ledtrådar hittar vi musungarna. Vill ni hjälpa till så kom på en spännande vandring i kyrkan! Vackra Sankta Gertruds kyrka har anor från början av 1400–talet och innehåller många gamla intressanta föremål från kyrkans olika epoker.

Tidsåtgång? Besöket tar ca 1 timme och är kostnadsfritt!

Vid anmälan, kontakta
Henrik Frisell, 072-715 53 22
Epost: henrik.frisell@svenskakyrkan.se

Kontakt och anmälan

Henrik Frisell

Henrik Frisell

Södra Tjusts pastorat

Barn och ungdom/församlingsassistent