Foto: Annika Deltin

Katedralen under eken

Välkommen till vår vackra friluftskyrka vid Törnsfalls kyrka i Södra Tjusts pastorat.

Altarskivan är en kvarnsten från Västrum. Den har använts till att mala säd till mjöl och mjölet har sedan bakats till bröd och blivit livets nödtorft för många människor. På samma sätt är nattvarden som firas här livets nödtorft för själen.

Altarskivan vilar på tre stenfundament, som i sin tur markerar hörnen i en liksidig triangel. En sådan triangel är en symbol för Gud, som också kallas den heliga Treenigheten: Fadern/Skaparen, Sonen/Räddaren och den heliga Anden/Livgiverskan.

Man kan bli döpt och gifta sig på den här platsen. Dopet är vägen in i kyrkans gemenskap och vigseln är ett sätt att be Gud vara med och välsigna våra närmaste relationer.

Bänkarna i friluftskyrkan har en böjd form och är utställda i en halvcirkel. När vi sitter så blir gemenskapen i gudstjänsten också synlig i landskapet.

Eken där friluftskyrkan står sträcker sig mot himlen och delar sig i tre delar, som för att påminna oss om Gud. Samtidigt ger grenverket skydd för oss som möts under trädet. Det påminner oss om Guds kärlek, där vi får söka skydd vad som än händer oss i livet.

Må Gud välsigna dig!