Foto: Fredérick Lindström / Everday

Hallingebergs kyrka öppnar igen

Efter flera år av omfattande renoveringar återöppnas kyrkan igen vid en högtidlig mässa på påskdagen söndagen den 9 april.

Det var i samband med renoveringen av Blackstads kyrka 2019 som också ögonen föll på Hallingeberg.
– Precis som vi misstänkte fanns det allvarliga problem med hussvamp, mögeltillväxt och kreasot (klassas somett giftigt ämne) i Hallingebergs kyrka. Medarbetare och körsångare i kyrkan påpekade att det luktade konstigt och
vissa fick till och med andningssvårigheter, säger Annika Deltin som är fastighetsansvarig på Södra Tjusts pastorat.
Projektgruppen som tillsattes kunde också se ett mönster av dokumenterade rötskadeproblem med flera större renoveringar genom historien. Nu var det därför dags att ta tag i saken ordentligt.

Bättre tillgänglighet
Det kulturhistoriska värdet har varit både en utmaning och en förutsättning som gått hand i hand under hela renoveringsperioden.
– Vi har grävt ur hela kyrksalen och hittade då både benrester, mynt från 1200-talet och spår av en medeltida kyrka som låg där vapenhuset är idag, säger Martin Henriksson från BSV Arkitekter.
Tillgänglighet har varit ett ledord för alla inblandade aktörer i projektet. Höga trösklar och nivåskillnader har därför tagits bort för att öka tillgängligheten i och
runt kyrkan. Den nya kyrksalen kommer att ha hälften så många bänkar med bredare gångar som slutresultat.
– De största förbättringarna i den nyrenoverade kyrkan är det nya värmesystemet och den ökade tillgängligheten, säger Annika och Martin tillägger:
– Vi har också byggt till en toalett och ett pentry som smälter in på ett naturligt sätt i kyrksalens nedre del. Allt detta tack vare vår skicklige finsnickare Pär Jonsson från Odensvi Snickeri & Inredning.

”Det bästa projektet”
Martin Henriksson och Annika Deltin är rörande överens om att de ingrepp som gjorts i kyrkan ska ha en välkomnande och varm interiör som samtidigt har
smarta och moderna lösningar - alltid med hänsyn till det kulturhistoriska värdet.
Sakristian har fått ett rejält ansiktslyft med högre takhöjd, förråd, smarta och tekniska funktioner samt större utrymme för sammanträden, bön och mindre möten.
– Det här är det bästa projekt jag varit inblandad i sedan jag började som arkitekt för 22 år sedan. Den ”nya” kyrkan är renoverad för att hålla under en mycket lång tid och kommer ju säkert att vara kvar här om 200 år. Det är
häftigt, säger Martin.
Annika vill passa på att tacka alla entreprenörer och andra inblandade under projektets gång.
– Så långt det har varit möjligt har vi använt oss av lokala och regionala aktörer. Ett stort tack till vårt engagerade församlingsråd, Richard Edlund på Kalmar Länsmuseum och till intresserade och förstående Hallingebergsbor och församlingsmedlemmar.

Invigning 9 april
Den officiella invigningen på påskdagen närmar sig med stormsteg. På den högtidliga mässan kommer bland annat Gunnar Nordanskog, tidigare antikvarie på Linköpings stift, och pastoratets kyrkoherde Matilda Helg att medverka.
– Det kommer att bli omvälvande. Vi räknar med en fullsatt kyrka med full aktivitet, visning och rörelse i hela kyrkan, säger församlingsherde Anton Hultgren.

Text: Filip Ewertsson