Meny

Gravrättsinnehavare sökes

Kyrkogårdsförvaltningen i Södra Tjusts Pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser.

GRAVRÄTTSINNEHAVARE SÖKES! 

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser (se nedan) med uppmaning ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra  rutiner för att samla in sådana uppgifter.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen.

Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Gravrättsinnehavare sökes

Svenskagravar.se

 

För telefon:
måndag, tisdag, torsdag, fredag 9.00-12.00 
måndag, tisdag, onsdag, torsdag 13.30-15.30
För besök:
måndag, tisdag, torsdag, fredag 10.00-12.00 
måndag, tisdag, onsdag, torsdag 13.30-15.30

Tel. 0490 - 842 06 

Per brev till adress

Södra Tjusts Pastorat
Kyrkogårdsförvaltningen
Hornsvägen 30
593 93  Västervik

E-post: Kyrkogårdsförvaltningen