Gravrättsinnehavare sökes!

Kyrkogårdsförvaltningen har satt upp skyltar på vissa gravplatser (se faktaruta nedan) med uppmaning ”Kontakta kyrkogårdsförvaltningen” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på gravrättsinnehavare.

Gravstenar och träd på kyrkogård i kvällsljus
Ankarsrums kyrkogård Foto: Stefan Tolf

Före den 1 april 1991 fanns ingen skyldighet för gravrättsinnehavare att anmäla sitt gravrättsinnehav till huvudmannen för begravningsverksamheten. Huvudmannen hade inte heller några bra rutiner för att samla in sådana uppgifter.

För att gravböckerna ska bli ordentligt uppdaterade vill förvaltningen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen. Får inte kyrkogårdsförvaltningen kontakt med anhöriga finns det risk för att gravplatsen kommer att betraktas som återlämnad till huvudmannen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

Hör av dig till expeditionens telefon på 0490-842 06, som har telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag 09.00-12.00, 13.30-15.30
(besök 10.00-12.00, 13.30-15.30)
onsdag 13.30-15.30 (besök 13.30-15.30)
fredag 09.00 - 12.00 (besök 10.00-12.00)
eller via e-post:
sodratjust.kyrkogarden@svenskakyrkan.se

Du kan också höra av dig via brev till:
Västerviks kyrkogårdsförvaltning
Hornsvägen 30
593 93 Västervik

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Blackstad:
Kvarter B, Gravnr. 0285-286 

Ankarsrum:
Kvarter A,  Gravnr. 0111-112
Kvarter H,  Gravnr. 0165-166 

Hallingeberg:
Kvarter C,  Gravnr. 0123-124

Hjorted:
Kvarter D, Gravnr. 0301-302

Misterhult:
Gamla kyrkogården
Kvarter A, Gravnr. 0150-151
Kvarter B, Gravnr. 0017-18

Misterhult:
Stora kyrkogården
Kvarter G,  Gravnr. 0010-11

Västervik:
Gamla kyrkogården
Kvarter 01, Gravnr. 0582
Kvarter 01, Gravnr. 0586
Kvarter 04, Gravnr. 0977
Kvarter 05, Gravnr. 0949
Kvarter 06, Gravnr. 0531

Västervik:
Nya kyrkogården
Kvarter 02, Avd. 03, Gravnr. 2275B
Kvarter 08, Avd. 02, Gravnr. 0095
Kvarter 08, Avd. 02, Gravnr. 0105
Kvarter 09, Avd. UE, Gravnr. 0384