Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen är det grundläggande mål- och visionsdokument som berättar vad Svenska kyrkan i Södra Tjusts pastorat är och vill vara.