Bårtäcken

Inom pastoratet finns flera olika bårtäcken som kan användas vid begravningar. Bårtäcken bokas i samband med begravningsbokningen.

Bårtäcke med kors i guldbrodyr. Kan bokas för begravning inom hela pastoratet.
Bårtäcke utan religiösa symboler. Kan bokas för begravning inom hela pastoratet.
Bårtäcke utan religösa symboler. Den gröna delen på bårtäcket är lös så man kan välja att ha enbart ljust bårtäcke. Kan bokas för begravning inom hela pastoratet.
Bårtäcke för användande i Ankarsrum, Blackstad och Hallingbergs kyrka.
Bårtäcke för användande i Gladhammar, Västrum och Törnsfalls kyrka.
Bårtäcke för användande i Hjorted kyrka.
Bårtäcke för användande i Misterhult kyrka.