Foto: Fredérick Lindström / Everday

2. Att våga finnas där och ställa frågan

Våld i nära relationer, del 1. Vi tar en viktig paus där vi gästas av Robin Holmgren från Kriminalvården för att belysa detta svåra och angelägna ämne. Om du lever i eller misstänker våld i nära relationer kontakta: vårdcentralen, jourhavande mottagning, Socialjouren, Polisen 114 14, Bris eller Kvinnofridslinjen. Ring genast 112 om det är fara för livet.

I länkarna nedan hittar du avsnittet som ljudspår och som video.
Trevlig lyssning och tittning!