Foto: Gustaf Hellsing

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan finns över hela världen – i stora städer, i många hamnar och på turistorterna.