Vickleby kyrka

Vickleby kyrka är belägen längs med vägen på den mellersta delen av Öland.

Hitta hit

Vickleby bygata 2.
386 93, Färjestaden
Sverige

Vill du se en film om Vickleby kyrka? Då finns det en perfekt videoguide här.

Lite fakta om Vickleby kyrka
Vickleby kyrka är centrum i en bevarad kyrkomiljö. Kyrka, kyrkogård, prästgård och skola är samlade till ett sockencentrum. Kyrkan uppfördes under 1100-talet som en tornlös absidkyrka. Kyrkan var från början försedd med portaler i norr och söder. Det stora tornet i väster tillkom i början av 1200-talet och har flera valvslagna våningar. Tornet har tidigare använts för olika profana ändamål. Lämningar efter hantverkare och bosättning har framkommit. Av medeltida inventarier finns en dopfunt bevarad samt den senmedeltida lillklockan. 

1778 förlängdes kyrkorummet mot öster med ett nytt kor. Samtidigt tillkom den blå färgsättningen. Kyrkorummet domineras av rokoko och nyklassisism. Vicklebykonstnären Artur Percys arbete med bland annat dekorationsmålning av bänkinredningen binder samman helheten. 

Kyrkans medeltida tornportal med den sneda åttabladsrosen påminner om Kristi lidande på korset.

Läs mer om Vickleby kyrka och ladda ner dess kyrkofolder här.
Read more about the church of Vickleby in English here.
Einige Information zur Kirche zu Vickleby auf Deutsch.